Maciej Linzenbarth - adwokat - Kraków

Polski | English | Deutsch

Kancelaria Adwokacka - Kraków

Zakres naszych usług
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo cywilne
Prawo nieruchomości i budowlane
Prawo konsumenckie
Postępowania sądowe
Prawo podatkowe
Prawo papierów wartościowych
Prawo europejskie
Prawo spółek

W związku z naszą współpracą z firmami branży motoryzacyjnej (spółki dealerskie) oraz spożywczej (supermarket on-line, importer win), możemy się poszczycić bogatym doświadczeniem w zakresie problematyki związanej z prawem konsumenckim.
Dla naszych klientów-przedsiębiorców sporządzamy projekty wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów, etc.), umów zawieranych w trybie szczególnym, jak np. sprzedaż konsumencka oraz opinie prawne obejmujące m.in. zakres obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy względem konsumenta, uprawnień/ wyłączeń uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi za wady oraz z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
Klientom-konsumentom radzimy, jak uniknąć pułapek w umowach zawieranych w codziennym obrocie. Dokonujemy także analiz zgodności treści umów z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności pod kątem zawierania we wzorach umownych niedozwolonych klauzul.

Adwokat Maciej Linzenbarth
ul. Armii Krajowej 19 (1 piętro)
30-150 Kraków